Punts de pas

La ubicació exacta i detallada amb fotos, plànols i coordenades GPS dels Punts de Pas, es publicarà el 16/09/20 a les 20h.