La Llista d’espera resta oberta

Les informacions sobre el confinament degut al coronavirus, van canviant constantment. Ni els experts ni l’administració s’arrisquen a posar dates concretes. Els grans campionats de motor com MotoGP o Formula 1, tampoc tenen clar quan i amb quines condicions podran reprendre l’activitat.

D’altra banda, el tweet d’ Anesdor que vam publicar al nostre canal, ja parla de consells per quan puguem tornar a agafar la moto. També el diari Luxemburg Times, ja parla de poder sortir allà amb moto lliurement, per l’alt nivell de protecció que tenim els motoristes, a l’utilitzar casc i guants.

Els experts d’aquí, avui mateix ja parlen que, en condicions normals, el confinament es podrà allargar fins al juny o més enllà.

Amb tot això, ja podem descartar definitivament la possibilitat de fer la Rider tant al maig, com estava previst, com al juny.

Si considerem que els mesos d’estiu, juliol i agost, no són aptes per aquest tipus d’esdeveniments, la data del 19 de setembre que vam proposar en l’anterior comunicat, cada vegada pot ser més vàlida, sense arribar a declarar-la definitiva per la incertesa de l’evolució de la pandèmia o per altres circumstàncies.

Sabem que per causes de força major, per algun participant, un ajornament pot significar la impossibilitat de poder estar a la Rider aquell dia. És per això que ja en el comunicat anterior, indicàvem el procediment per a tramitar una baixa:

1. Demanar la baixa enviant un correu a org@rider1000.com amb les vostres dades personals.

2. A partir de la baixa, intentarem omplir la plaça amb una persona de la llista d’espera.

3. En cas d’omplir la plaça, retornarem l’import de la inscripció (descomptant les despeses bancàries), tal i com hem fet sempre.

Per donar cabuda als que encara tinguin la intenció de participar i no hagin pogut fer la inscripció, la “Llista d’espera” resta oberta per a cobrir les possibles baixes que es vagin produint.

La imatge indica com accedir a la Llista d’espera:

Recordem que per registrar-se a la Llista d’espera, cal que prèviament s’hagi obtingut el Rider-ID des del menú “Registre/Inscripció”.

Tanmateix, us volem agrair les mostres d’ànims i d’avinença que ens feu arribar en els vostres correus.