Què és la Rider 1000?

La Rider 1000 és un esdeveniment motociclista de categoria internacional no competitiu per carreteres obertes al trànsit. Hi ha diferents recorreguts : el de 1000 km i que dona nom a l’esdeveniment, el de 700 km, el de 500 km i el de 300 km. L'objectiu és certificar el pas pels diferents Punts de Pas establerts en el recorregut triat, fins accedir a l’arribada, que coincidirà amb el mateix punt de la sortida.

La Rider1000 és un esdeveniment motociclista de categoria internacional no competitiu de 1.000 km per carreteres obertes al trànsit.

L'objectiu és certificar el pas pels diferents controls assenyalats en el recorregut triat, fins a arribar a la meta, que coincidirà amb el mateix punt de sortida.

L'itinerari no està definit, només hi ha els controls de pas. Cada participant podrà escollir la carretera que consideri més apropiada a les seves característiques de conducció. L'itinerari es publicarà al web perquè cada participant pugui projectar la seva estratègia.

El temps màxim per a realitzar el recorregut està calculat sobre una mitjana inferior als 50 km/h aproximadament.

Els participants en la Rider1000 disposaran d'un temps màxim de 22 hores.

Els participants prendran la sortida de 6 en 6, cada minut a partir de les 6:00 h del matí amb sortida i arribada a Manresa (Barcelona).

La Rider1000 no és una cursa, de manera que no hi haurà ni classificacions, ni premis de cap tipus.

També hi hauran uns punts de pas no coneguts amb anterioritat anomenats Punts Màster. Els punts màster es trobaran sempre que es faci el recorregut per la ruta suggerida per l’organització. Cada punt Màster aconseguit donarà dret a fer la inscripció de l’any següent un dia abans de l’obertura oficial de les inscripcions. Els punts Màsters aconseguits han d’estar degudament segellats al passaport i validats a l’arribada.

Els participants que tinguin el visat de tots els controls fins a la meta, se'ls lliurarà un pin únic i numerat, que certificarà haver completat l'itinerari.

Amb la seva fotografia, passaran a formar part del "Rider1000 Hall of Fame".