Itinerari Rider1000

“El veritable èxit està en recórrer el camí, no en arribar a la meta.”

El plànol de l’itinerari i les coordenades GPS indiquen on estarà ubicat cada control de pas, d’una manera orientativa.

Tal com consta en el Programa Horari, el 10.05.2019 es publicarà la posició exacta de cada Control de Pas, amb les coordenades GPS definitives, el plànol d’accés i la foto.

Descarregar plànols i itineraris aconsellats en format PDF (12MB)

Descarregar tracks aconsellats en format KML i GPX

La gràfica orientativa indica la velocitat mitjana percentual en cada un dels trams en funció de les carreteres d’accés.

L’arxiu d’Excel que es pot descarregar, és per calcular l’horari teòric límit de pas per cada punt de control (CP) en funció de l’hora de sortida.

Calculs de temps (XLS)