Itinerari Rider 500

“El veritable èxit està en recórrer el camí, no en arribar a la meta.”

El plànol de l’itinerari i les coordenades GPS indiquen on estarà ubicat cada control de pas, d’una manera orientativa.

Tal com consta en el Programa Horari, el 24/5/2023 es publicarà la posició exacta de cada Control de Pas, amb les coordenades GPS definitives, el plànol d’accés i la foto.

La gràfica orientativa indica la velocitat mitjana percentual en cada un dels trams en funció de les carreteres d’accés.

MANRESA > CAMBRILSVeure itinerari
CAMBRILS > POBLA DE SEGURVeure itinerari
POBLA DE SEGUR > PERALTAVeure itinerari
PERALTA > TÀRREGAVeure itinerari
TÀRREGA > MANRESAVeure itinerari