IMPORT DE LES INSCRIPCIONS 2015

IMPORT DE LES INSCRIPCIONS 2015

Ara us farem una confessió agosarada: Ens sentim com un surfista!

Anem sols. Al davant. Intentant mantenir l’equilibri i vosaltres, els participants, sóu l’onada immensa que ens empeny amb la vostra il·lusió. Nosaltres hem d’intentar no caure i vosaltres arribar fins la platja. I amb aquest equilibri i aquesta empenta, volem tirar endavant la tercera edició de la Rider.

Us diem això perquè en les decisions que cal prendre, vosaltres, d’una manera o d’una altra, ens hi heu empès.

Alguns heu comentat que corria la brama que s’apujaria l’import de les inscripcions i és cert.

75 Euros la Rider 1000
60 Euros la Rider 500
50 Euros la Rider 300

Feta la llei, feta la “trampeta”.

Segons les normes de la Rider, per no perjudicar als que tenien la mala sort d’abandonar abans de recórrer tot l’itinerari, vam acordar donar el pin de la Rider immediatament inferior. Això, alguns espavilats ho van aprofitar per inscriure’s a la Rider 1000, poder sortir davant ocupant places que no els corresponien, sabent des d’un principi que acabarien fent la 500 o la 300.
Malgrat la “trampeta”, no volem canviar la norma per no perjudicar als que realment tenen un problema.
Però per a dissuadir als de la “trampeta” que no ocupin llocs que us correspondrien a vosaltres, hem fet aquest escalat d’imports d’inscripció. L’escalat també equipararà d’una forma més justa els que han de passar per 14 Controls de Pas en comparació als que només passaran per 5 i la despesa que això ens suposa de personal, dietes, quilòmetres i hores. Moltes hores!.
Recordem que enguany, respecte a la primera edició, gairebé hem doblat el nombre de Controls de Pas.

Alhora, estem mirant de fer-vos un obsequi que us compensi, tot mantenint els mateixos de les passades edicions.

El multi-disciplinar japonès Kobo Abe deia que la realitat no necessàriament coincideix amb les aparences.
El càlcul simplista és el de multiplicar el nombre de participants per l’import de les inscripcions i llençar una exclamació. Però els que sabeu de què va una organització i n’heu liderat alguna, coneixeu el cost que suposa fer un esdeveniment com aquest. Sabeu que l’import de les inscripcions no serveix només per a pagar els obsequis que hi ha dins la bossa. Hi ha un munt d’aspectes que suposen despesa.

Davant dels canvis, sovint hi ha rebuig. Fins i tot n’hi ha que tenen impregnat en el seu ADN, la crítica permanent. Ho sabem i ho encaixem. La resistència al canvi és absolutament natural.

Però l’actitud positiva sempre condueix a la superació. Sabem que qualsevol organització d’aquesta mena, és imperfecte per naturalesa. Però ens esforcem per superar-ho. En la primera edició hi va haver problemes a la sortida. En la segona es van resoldre. Sabem que aniran sortint aspectes a millorar i per a mantenir l’esdeveniment viu amb aquest nivell de qualitat que vosaltres valoreu i us ho agraïm, ens veiem obligats a fer aquest canvi.

Els que veuen el got mig buit, percebran un augment desaforat. Per als que veieu el got mig ple, 25 Euros d’augment per a fer una activitat que fa un any que us il·lusiona, bé s’ho val.

I nosaltres, sobre la taula de surf, mirant de no caure.