HORARI APROXIMAT DE SORTIDA

Procediment en la sortida

Tal com indica el Programa Horari, avui publiquem l’horari aproximat de sortida.

Diem que és un horari aproximat, ja que en el cas que hi hagi participants que, per algun motiu, arribin tard o no prenguin la sortida, es cobriran aquests minuts amb els participants que surtin a continuació.

També diem que són horaris aproximats, perquè el dia que es van obrir les inscripcions, alguns de vosaltres vau tenir problemes en el retorn a la web després de fer el pagament a la passarel·la bancària. Per aquest motiu, el sistema us va adjudicar un número que no corresponia a l’hora de la transacció.

Hi va haver moments en què es van registrar més de 15 inscripcions per segon. Això vol dir que, els que van aconseguir acabar el procés d’inscripció correctament i el sistema els va adjudicar un número a la llista d’inscrits, és molt probable que tinguessin a molts participants que ja havien efectuat la inscripció i el pagament abans que ells i se’ls hagi hagut de reordenar a l’horari de sortida.

Aquest contratemps ens va suposar un treball laboriós per reordenar la sortida en funció de l’hora, minut i segon de la transacció.

Un cop reordenat, la vostra hora de sortida, es mostrarà en el vostre Rider ID, tal com mostra la imatge d’exemple.

Per tant, si voleu saber la vostra hora de sortida, haureu d’accedir en els propers dies al vostre Rider ID.

Recordem de nou que, per poder efectuar els tràmits administratius del dia anterior a l’esdeveniment, és IMPRESCINDIBLE que s’hagin emplenat TOTS els camps del vostre Rider ID (Dades personals, matrícula de la moto, any de fabricació, assegurança obligatòria, etc …)

Per als que sigui la vostra primera participació en la Rider, us comentem breument el procediment de la sortida.

Seguim a continuació els processos que es mostren al mapa del procediment en la sortida.

La lletra i el color que consta en el vostre Rider ID i que es mostra en l’horari aproximat que publiquem, correspon a l’adhesiu que us lliurarem a les verificacions administratives del dia anterior a l’esdeveniment i que haureu de portar col·locat a la part frontal de la moto.

1/ 30 ‘Minuts abans de l’hora i minut de la vostra sortida, haureu d’entrar a la zona on s’admeten simultàniament dues lletres, per exemple, els adhesius amb la lletra “J” i lletra “W”. És important respectar aquest horari de presentació, ja que, en cas contrari, serà impossible que pugueu prendre la sortida en el vostre minut.

2 / A la zona 2, se separaran les dues lletres en dos carrils diferents.

3 / A la zona 3, se separarà una de les lletres, en carrils de cada color, per exemple, “J blau”, “J verd”, “J vermell” i “J groc”.

En aquesta zona d’espera, es realitzarà el control estadístic.

4 / Control de Pas número zero on es segellarà el passaport.

5 / Zona on es fa la foto al Photocall, que a la fi de l’esdeveniment, es lliura en paper a cada participant i també es publica al “Hall of Fame” de la web de Rider 1000. En aquesta zona també hi ha el control de signatures.

6 / Zona de pre-sortida on es formen els grups de 6 participants per prendre la sortida.

7 / Pòdium de sortida.