CORRECCIONS ALS ITINERARIS

Coordenades i tracks

 

Agraïm als que ens heu fet arribar alguns errors que hi havia en les coordenades GPS dels plànols del recorregut. Els hem publicat de nou, indicant la versió 2 (V2) en totes les pàgines.

També hi havia uns problemes amb els tracks, concretament el tram comprès entre el Punt de Pas 07 Vall d’Alba i el 08 Tortosa, en què l’arxiu GPX estava malmès. Així mateix, una imprecisió a la sortida de Manresa, que no coincidia amb el traçat del plànol en PDF. Ja podeu descarregar-los amb les correccions aplicades.

Un cop més, us agraïm el vostre “feedback”, que ens ajuda a millorar la Rider dia a dia.