13h15

W

RIDER 300 Lloc Temps aconsellat Hora de tancament
Punt de Pas Lugar Tiempo aconsejado Hora de cierre
0 Manresa 13:15
1 L'Espluga de Francolí 15:13 16:15
2 Flix 1 16:49 17:45
10 Valls 18:53 4:45
11 Manresa 20:46 6:50