13h00

D

RIDER 300 Lloc Temps aconsellat Hora de tancament
Punt de Pas Lugar Tiempo aconsejado Hora de cierre
0 Manresa 13:00
1 L'Espluga de Francolí 14:58 16:15
2 Flix 1 16:34 17:45
10 Valls 18:38 4:45
11 Manresa 20:31 6:50