12h55

D

RIDER 300 Lloc Temps aconsellat Hora de tancament
Punt de Pas Lugar Tiempo aconsejado Hora de cierre
0 Manresa 12:55
1 L'Espluga de Francolí 14:53 16:15
2 Flix 1 16:29 17:45
10 Valls 18:33 4:45
11 Manresa 20:26 6:50