12h30

N

RIDER 300 Lloc Temps aconsellat Hora de tancament
Punt de Pas Lugar Tiempo aconsejado Hora de cierre
0 Manresa 12:30
1 L'Espluga de Francolí 14:28 16:15
2 Flix 1 16:04 17:45
10 Valls 18:08 4:45
11 Manresa 20:01 6:50