Itinerari Rider1000

“No arriba abans el que va més ràpid sinó el que sap on va”

(Lucio Anneo Sèneca)

El plànol de l’itinerari i les coordenades GPS indiquen on estarà ubicat cada control de pas, d’una manera orientativa.

Tal com consta en el Programa Horari, el 13.04.2015 es publicarà la posició exacta de cada Control de Pas, amb les coordenades GPS definitives, el plànol d’accés i la foto.

Descarregar plànol en format PDF

La gràfica orientativa indica la velocitat mitjana percentual en cada un dels trams en funció de les carreteres d’accés.

graficR1000

L’arxiu d’Excel que es pot descarregar, és per calcular l’horari teòric límit de pas per cada punt de control (CP) en funció de l’hora de sortida.

Calculs de temps (XLS)